La creació de l’Associació

Tota història té un inici, més o menys clar. El de la Associació Esportiva del Centre Catòlic, sempre estarà lligat als entusiastes de l’esport que el dia 5 de juny del 1927 van estampar la seva signatura a la llibreta d’actes de l’Associació Esportiva, per tal de fundar-la oficialment. Tal com s’explica a la mateixa llibreta, aquesta reunió ja s’havia intentat fer en tres ocasions, però l’assistència havia estat insuficient.

A la fi, després dels intents fallits es va poder nomenar el que seria la primera junta de la històrica associació. Concretament van ser elegits Jaume Romagosa com a president i Josep Mª Comas com a secretari, acompanyats pel tresorer Josep Mª Rosés, el comptador Francesc Solé i els vocals Fèlix Solé i Rafel Julià. Segons va fer constar el secretari, la junta es va facultar per escollir el capità dels equips del club, que en el seu inici eren únicament de futbol.

D’aquesta fundació aviat en farà 75 anys, fet pel qual, l’actual junta encapçalada pel seu president Joan Ventura, ha decidit tirar endavant tots els actes dedicats a commemorar aquest aniversari, les ben anomenades i merescudes noces de platí.

Poc ho devien pensar aquells esportistes, que l’associació que acabaven de fundar duraria tant de temps i fins i tot superaria una guerra, en la que moltes de les agrupacions i clubs que hi havia van desaparèixer. Realment va ser un cop molt dur, del que se’n ressentiren nombroses seccions de l’Esportiva, però amb força de voluntat i esforç la flama mai es va apagar del tot. Actualment, l’Associació Esportiva no té res a veure amb els seus inicis, en que hi havia un equip de futbol i una secció d’excursionisme, però manté ben viu l’esperit dels pioners: portar l’esport als joves mataronins. Actualment és el bàsquet, l’esport que sens dubte ha donat més alegries a l’Esportiva.

-1927: l’Esportiva pren forma

Costellada fundacional

L’Associació Esportiva va començar a finançar-se amb unes xifres que observat des del punt de vista actual, ens semblen ridícules. Els primers socis que es van afegir a la recent creada “Esportiva” havien de pagar una quota de 0,1 o 0,25pessetes (depenent de si es superaven o no els quinze anys). Aquests primers ingressos van servir per comprar els primers materials, entre els que van destacar les samarretes que lluirien els equips del club.

Els colors del club. En una reunió celebrada el 12 de juny del 1927, i després de moltes discussions, es va decidir que els colors que es defensarien serien el morat i el groc (en punys i coll). A diferència d’altres entitats en que l’origen dels colors és més incert, queda clar que els colors esportivistes van ser triats en una reunió de la junta directiva. Aquesta decisió ha estat la que ha perdurat durant més temps, ja que fins al moment, tot i el canvi de denominació del club per Unió Esportiva Mataró, els seus equips encara vesteixen groc i morat.

Però llavors el bàsquet encara no havia impactat en l’associació, i els mitjans es destinaven a la compra d’alguna pilota, proteccions i aparells per a la pràctica de l’atletisme, com ara un trampolí, un saltador o una perxa; evidentment no hi havia recursos per a més.

Ben aviat la junta va anar prenent forma. Es van nomenar sis delegats encarregats dels diferents esports que es practicaven: dos pel Foot-ball (com s’anomenava llavors), dos per l’atletisme i dos més per a la secció d’excursionisme.

I el darrer dia del mes de juny es va procedir a la lectura als socis del reglament presentat pel director de l’Associació, dels quals van destacar les següents idees i articles:

Art.1 -> El Patronat de Sant Josep per a obrers té una secció anomenada “Secció Esportiva del Patronat”, quin objecte serà conrear l’afició al sport, cooperar a l’educació física i donar honest esplai als joves i nois del Patronat, a fi d’apartar-los de les perilloses diversions i atraure’ls a la pràctica de la virtut.

Art.2 -> La quota de soci serà d’1 pesseta al mes. 0′1 pessetes setmanals als menors de 15 anys.

Art.3 -> La secció, a ser possible, tindrà tota mena d’esports, compatibles amb les finalitats del Patronat (a més del football). De moment seran atletisme i excursionisme.

Art.4 -> Els jugadors de football “seran aplegats formant teams” governats per un capità i un sub-capità. Aquests seran escollits per la junta escoltant el parer dels jugadors del team. El capità organitzarà els partits d’acord amb la junta.

Art.5 -> Els jugadors “ocuparan el lloc que se’ls hi assenyali, no pudent deixar el lloc sense permís”. No es podrà discutir ni amb els capitans ni amb l’àrbitre, ni s’admetran discussions sobre les jugades fallades. Qui no compleixi aquest article podrà ser exclòs.

Art.6 -> Si algú indica que o els capitans o l’àrbitre no s’han portat degudament, en passarà comptes a la junta, que prendrà les resolucions que convingui.

Art.7 -> Podrà ser exclòs “qui promogui qüestions a la moralitat, als deures pietosos pel Patronat, o no pagui sense justificació les quotes d’un mes”.

Art.9 -> El president seguirà al director en ordre d’atribucions. En absència d’aquest, convocarà i presidirà les reunions, i firmarà els documents.

Art.10 -> El tresorer portarà caixa, però no podrà pagar sense permís del president, després d’aprovar-ho la junta.

Art.11 -> El comptador cobrarà les quotes i les entregarà mensualment al tresorer.

Art. 14 -> La junta es reunirà setmanalment.

Art.15 -> De dos en dos seran delegats als diferents esports.

Art.16 -> Convenient assistència del capità (o sub-capità) a les reunions de la junta, sense dret a vot.

Art.17 -> Cada any hi haurà una junta general en la que es llegirà la memòria. Els socis actius podran proposar millores i modificacions

Art.18 -> En cas de dissolució, els diners passaran a formar part de la directiva del Patronat.

Art.19 -> El capellà director tindrà facultat sobre tota mena de qüestions. Les seves resolucions independents de reclamació i protesta.

Art.20 -> Els delegats anunciaran per escrit (i estudiaran) les excursions.

Art.21 -> Aquestes sortides es convindran de manera que no estorbin els actes pietosos del Patronat o el círcol catòlic, sent majorment llavor de l’Agrupació Científico Excursionista del C.C.

És curiós repassar aquest reglament, ple d’objectius i ideals, per a fer-nos una idea del que ha arribat a canviar el món de l’esport i la nostra societat en 75 anys. Llavors es va creure convenient deixar ben clar que els jugadors no podien abandonar la seva posició en el camp “sense permís” però, lògicament per l’amateurisme regnant aleshores, ni es plantejava la possibilitat de pagar als jugadors.

El mateix any es van comprar els primers equipatges pels jugadors i les primeres proteccions (genolleres) pel porter que defensava la porteria, que ja es podia considerar groc i morada. També es van posar en marxa les excursions amb dues sortides a Sant Mateu i el Montnegre, les pioneres de moltes altres que vindrien després.

Una altra decisió que cal destacar d’aquest primer any d’existència del club, és la següent decisió del president: “En cas de lesió d’algun jugador de football, la junta podrà dar-li com a indemnització el que en cada cas concret acordi.” Un acord poc clar, però que dóna un exemple de la consideració que la junta tenia ja pels seus jugadors.

-1928: Es celebra el primer any

Tot repassant els arxius de l’entitat, cal destacar de forma anecdòtica altres resolucions de la junta en el segon any d’història. N’hi ha de tant necessàries com va ser comprar un pany i cadena per tancar el camp (compartint costos amb el Laietània), de tant estrambòtiques com desqualificar el jugador que demostrés “informalitat” en dos partits i de tant efectives com fer imprimir un paper per assenyalar les excursions i els partits. Amb aquests i altres acords s’anava acabant de perfilar una associació que ben aviat faria el seu primer any d’història, un fet que evidentment no es quedaria sense celebració…

Un dels primers acords externs que la junta va fer, va ser amb la “germana” Associació Científico Excursionista del Centre Catòlic, amb la qual es va fer un conveni de col·laboració. En una reunió conjunta es va decidir compartir la sala de reunions i les excursions, amb la intenció de que els joves de l’Esportiva, a mesura que el nivell econòmic els ho permetés, ingressessin també a l’Excursionista.

Un altre cas curiós, que reflexa la complexitat de practicar esport a l’època, va ser l’oferiment de Plandolit de buscar una canya per a fer una perxa.

I per fi es va tancar el primer cicle d’un any amb un festival d’aniversari que va tenir els següents ingredients: El matí es va iniciar amb una missa en record de Fèlix Solé, soci fundador mort en el transcurs del primer any de vida de l’entitat. La va seguir un festival esportiu, amb salts de perxa i llargada, salts d’alçada amb trampolí, llançament de disc i pes, i treballs a les paral·leles. Per acabar es va celebrar un partit de football enfront del Martini Rossi.

Una altra celebració que també va ser un èxit va ser la “Festa de la casa”, que va comptar amb diferents actes atlètics.

Anècdotes del segon any d’existència de l’Esportiva:

En els anys vint, tal com queda reflectit en els escrits a la llibreta d’actes, es tractava als esportistes d’”espormens”. Es va decidir donar un curiós premi al soci que fes més excursions, per tal de fer agafar afició. També van voler fer un concurs fotogràfic i es va comprar una càmera per posar a disposició de tots els socis, a la vegada que es comprava un fanalet plegable per poder fer excursions de nit.

La junta també va intentar posar llum al pati, per poder fer esports al vespre (els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges). Precisament per a la pràctica de l’atletisme, van acordar fer portar una carreta de “sorra de mar” al pati. I per acabar, una estranya decisió: la junta va decidir que a les proves atlètiques, no hi participés cap guanyador d’una altra prova. No deurien voler formar precisament decatletes…

Els inicis del Bàsquet

El Bàsquet va néixer de la mà del doctor Naismith, un instructor de la Training School de Springfield. L’any 1891, Naismith va decidir fer alguna cosa per evitar el rebuig que veia que molts dels seus nois li tenien al gimnàs i els seus rutinaris exercicis. Ell havia estat jugador de rugbi, però va haver d’adaptar la base d’aquest esport a les limitacions que tenia un gimnàs. Per això va decidir eliminar el placatge, amb el que els jugadors haurien de córrer amb la pilota i driblar. I davant el problema d’on marcarien els punts, se li va ocórrer posar dues cistelles, una a cada costat del gimnàs: havia nascut el Rugbi de Saló. Anys després, Mr.Mahan va batejar l’esport com a Basket-ball, degut a les dues cistelles que s’utilitzaven.

Els inicis a Mataró

Pare Millan

El Pare Millán va arribar a Mataró poc després que ho fes el “seu esport”. Va ser així, ja que el bàsquet ja havia aterrat a la nostra ciutat de la mà del Sr. Bonifacio Martínez Cellalbo, monitor de gimnàstica que havia après l’esport a Toledo i havia començat a donar les primeres lliçons als joves mataronins, que poc a poc se’l van fer seu. Martínez va arribar a la ciutat l’any 1929 designat pel Govern de Madrid, i va començar a donar classes a l’escola Pre-Militar. Aquestes lliçons pràctiques es desenvolupaven al camp de l’Iluro, mentre queEusebi Millán, que havia estat introductor de l’esport a l’Estat Espanyol, va començar a entrenar mesos després a l’Escola Pia Santa Anna. Aquesta escola, de la mà del Pare Millán, va crear un nou equip, l’Universitary Santa Anna (U.S.A.), que va participar en el primer partit d’aquest esport a la ciutat. No va ser fins aquest moment, en que els ciutadans de la ciutat van començar a fer cas a aquest esport, que de seguida va entrar a l’Esportiva.

Tal com recorda Francesc Cuní, ex-president de l’Esportiva, en un resum dels inicis de l’esport a la ciutat, un bon dia va ser animat per un company a anar a veure un escolapi arribat de Cuba que els hi ensenyaria un esport nou. L’escolapi no era altre que el Pare Millán, que els va començar a donar les primeres nocions bàsiques: “El Pare Millán era al bell mig d’un cercle de nois. A les mans tenia una pilota que anava llançant a cadascun i, quan feia un cop de xiulet, l’havien de tirar, intentant de passar-la per un cercle elevat que tenia una xarxa penjant. Millán em va demanar que anés al Cercle Catòlic i que expliqués a Mossèn Plandolit el nou esport que apreníem a Santa Anna. Va dir-me que ell també hi aniria.” Això va engrescar ràpidament els components del Cercle Catòlic, que després de mesurar una esplanada que hi havia al Club de Tennis Mataró, llavors situat al pati del Cercle Catòlic, van decidir demanar als dirigents del club tennístic si podien instal·lar-hi una pista de bàsquet. I així va ser. El Club de Tennis no hi va posar cap problema, i es va instal·lar la que seria la primera pista del nou esport a la ciutat.

Però encara faltava el més important: formar els equips necessaris per a poder posar en pràctica el que estaven aprenent. Els més engrescats des de bon principi van començar a involucrar tota l’Esportiva per a crear del no res dos equips: “Per formar els equips vàrem plantejar-ho a tota la gent de la casa, des de la secció dramàtica fins als components de l’equip de futbol. En Julià i jo (Francesc Cuní) vàrem triar els jugadors, d’acord amb tothom. Comas, Montasell, Berga, Xivillé, Llinés, Cosme, Jané i Ginesta formaren un primer equip, l’Esportiva”. I amb la resta de la gent interessada, van fer un segon equip, que a causa de la impossibilitat de fer dos conjunts amb el mateix nom i amb el consentiment de l’Agrupació Científico Excursionista del Círcol, l’anomenaren Els Científics.

Al llarg d’aquells primers mesos, el grup de jugadors que practicaven l’esport de la cistella al camp del Círcol Catòlic rebien cada vespre i els diumenges al matí, la visita de Millán que els hi ensenyava la tècnica de joc i el reglament, és a dir, els fonaments bàsics per tal de que cada jugador pogués desenvolupar les seves pròpies aptituds.

Per exemplificar l’arribada del bàsquet, res millor que un text de l’època que ho relata perfectament: «Un nou esport vindrà a engrandir els que avui es practiquen a la nostra ciutat, amb més o menys intensitat. Aquest esport només s’ha practicat una vegada a Mataró i sembla que està predestinat a arrelar-se, doncs fins el Club femení d’Esports el practica amb gran èxit a la capital. Aquest esport és el Basquet-Ball, més conegut per baloncesto.

En el camp ilurenc ja es fan entrenaments pràctics des d’unes setmanes, sota una competent direcció [Bonifacio Martínez]. Més endavant ja en donarem detalls.»

Ben aviat, veient la bona acollida que el bàsquet rebia entre els que el practicaven, van ser nombrosos els grups de joves i clubs que van decidir formar equips de bàsquet. L’esport va anar creixent de pressa, i el 20 de Gener del 1930, l’Esportiva ja estrenava camp propi al pati del Centre Catòlic. El partit que va inaugurar aquesta pista, la primera de Mataró, va ser precisament contra l’U.S.A., que va demostrar l’efectivitat de les classes d’Eusebi Millán (també conegut aleshores com a senyor Nallim), derrotant l’Esportiva per un clar 8-36.

L’ambient a la ciutat, gràcies al “boom” d’aquest esport, va propiciar noves iniciatives, entre elles el Primer torneig local, que sota la denominació de “Copa Xampany Noya”, va organitzar el club de l’escola Santa Anna. La competició es va estructurar en dos grups de cinc equips, que donen fe de la rapidesa que tenien els joves de la ciutat per formar equips d’un esport que acabava d’arribar. L’Esportiva va quedar segona classificada del grup A, per darrera l’Universitary, que va comptar els seus partits per victòries. Els acompanyaren l’Iris (equip descendent de l’equip B del Pre-Militar, que persistiria per molts anys), la Penya Llevant (equip dels banquers) i els Estètics (dels músics). A l’altre grup, va vèncer l’invicte Premilitar, per davant de Científics del Centre Catòlic, Five Devils, Amateurs i Sportfounders (estudiants de comerç). L’esperada final entre els dos equips vencedors de grup, va acabar amb victòria de l’U.S.A sobre el Pre-Militar, per 22-15.

La Copa Parlophon: 1r gran triomf


El juny de 1930 es va organitzar la “Copa Parlophon”, un torneig que va ser recordat per molts anys, i que es va haver de disputar sense l’Universitary, que no va accedir a participar a causa del final dels estudis de Batxillerat Universitari dels seus components. Això sí, va aparèixer en escena un nou club que donaria molt a parlar, l’Iluro Sport Club. En la seva primera participació en un torneig d’aquestes característiques, la secció del club groc i negre es va plantar a la final que disputaria enfront de l’Esportiva, deixant pel record els primers vestigis de la sana rivalitat que duraria al llarg de tantes dècades. A causa de l’expectació que havia despertat, aquest partit es va celebrar al bell mig del camp de futbol, on es va viure un gran ambient. Segons les cròniques de l’època, l’àrbitre Sr. Medina va ser atropellat i agredit pels jugadors ilurencs, a causa d’haver donat per acabat el partit en el moment en que un jugador de l’Iluro va sortir del camp per encarar-se a un públic que es va mostrar “massa apassionat”. Tot i que el final del partit es va xiular uns minuts abans del temps reglamentari, els periodistes de l’època deixaren constància de que la victòria dels esportivencs havia estat totalment merescuda. El resultat final va ser favorable als joves del Centre Catòlic, per 19-15, que aconseguiren així el primer títol de la seva dilatada història.

En Cuní, en aquell encontre entrenador de l’Esportiva, recorda que la mare d’un dels jugadors de l’Iluro, al finalitzar el partit va saltar al camp i li va estripar la camisa a l’àrbitre: “Va ser la primera camisa d’àrbitre estripada a Espanya”.


Alineacions de la Final de la Copa Parlophon: Esportiva: Montasell, Ginesta, Berga, LLinés i Xivillé. Iluro: Canal I, Canal II, Cordon, Raimi i Costa.


 • Notícies Platges de Mataró. Copa Catalunya

  Charly Giralt, nou entrenador del Sènior A mas.

  El que fora en anteriors temporades entrenador dels nostres equips Júniors mas. i que la recent temporada ha dirigit el Sènior mas. del SESE de Copa Catalunya, se incorpora un cop més al nostre Club, aquest cop per encarregar-se del Sènior A mas. En Charly es un entrenador amb una llarga trajectòria en el mon […]

  Noves incorporacions al Sènior A mas.

  Acabada la temporada, hem d’agrair a tots els que han portat a bon terme la trajectòria del nostre equip Sènior A mas. i que la propera temporada no estaran amb nosaltres, agraïm doncs a en Joan González, l’Òscar Jordà, David Viñas, Eric Mañés i Ibe Oji, la seva implicació envers l’equip, alhora que els hi […]

  Eric Mañés, Fitxa pel Platges de Mataró.

  Aquesta setmana s’ha incorporat com a jugador del nostre Sènior A mas. per la propera temporada, l’Enric Mañés Carretero, que la darrera temporada ha jugat a Copa Catalunya amb el CB Barberà i en temporades anteriors havia defensat els colors del CB Granollers i del CB Santfeliuenc a lliga EBA. Es tracte d’un jugador de […]

  Ibe Oji, nou jugador del Platges de Mataró.

  Ahir el jugador Ibe Oji de 23 anys i 190 cm. Es va comprometre per la propera temporada amb el Platges de Mataró per jugar a Copa Catalunya. L’Ibe va fer la seva etapa formativa al CB Cornellà, de on va passar de sènior al CB Gavà, aconseguint l’ascens a Copa Catalunya i seguidament al […]

  El Platges masculí es despista i perd el darrer partit.

  Ahir diumenge el Platges tenia el seu darrer partit de la temporada, un cop ja havia fet els seus deures la setmana passada i la relaxació en aquest partit va ser més que evident, circumstància que va saber aprofitar el Sant Fruitós per emportar-se una merescuda i agònica victòria per assolir la permanència, en el […]

 • Notícies Grupo Marthe – U.E. Mataró

  El Sènior B Masculí assoleix l’ascens a 2ª Catalana

  Una nova alegria per el Club. El Sènior B mas. ha aconseguit una clara victòria davant el C.B. Calella per 96 a 40 i assoleix l’ascens directe a la Segona Catalana una jornada abans de la finalització del campionat i amb un balanç de 24 victòries a falta del darrer partit i 5 derrotes. Sensacional […]

  El Sènior B mas. Imparable.

  Sisena victòria del Sènior B mas. aquest diumenge al mig dia al Palau i aquest cop davant d’un dels equips amb més potencial de la lliga, el Bàsquet 3 Viles, equip que compta amb molts jugadors que han tingut el seu passat recent a la Esportiva i dels que  se’n guarda un bon record i […]

  Tercera victòria consecutiva del Sènior B mas.

  Per tercera setmana consecutiva l’equip del Grupo Marthe-UE Mataró, s’ha imposat al seu rival de torn, el CESET de Girona per un  resultat de 78 a 70, no sense abans haver de patir d’allò més per doblegar a un equip que es troba instal·lat en la tercera posició del campionat. L’equip un cop més ha […]

  Inici esperançador del Sèniors masculins.

  Ahir dissabte el Sènior A mas. va tenir el seu primer partit i desplaçament a la sempre complicada pista del Adepaf de Figueres, i després d’un inici de partit molt equilibrat (22 a 20 en el primer quart i 40 a 44 a la mitja part) amb constants alternatives el marcador, en el tercer període […]

 • Notícies Platges de Mataró C. Senior

 • Notícies Platges de Mataró. Junior Preferent

  Orgullosos del nostre Júnior Masculí

  Compromís, capacitat de sacrifici, amor al bàsquet … és el que han demostrat els jugadors de Jordi Ventura. Amb un equip nou, ple de jugadors de primer any, quan tots gaudíem de les nostres vacances a la platja, a la muntanya o visitant ciutats, el nostre Júnior Masculí començava a entrenar els primers dies d’agost. […]

  Junior Masculí Preferent: UESC Sant Cugat 80 Platges de Mataró 85

  Ahir, diumenge, vam jugar amb el júnior a la complicada pista del Sant Cugat, equip cuer de la lliga, però a conseqüència de jugar els seus tres primers partits fora de casa. Penso que ha estat una victòria molt important perquè aquest equip es farà fort a casa i té potencial per tirar endavant. A […]

  Junior A Masculí Platges de Mataró 95 SEDIS BÀSQUET 70

  Ahir, dissabte, el júnior de la Unió jugàvem la tercera jornada de lliga contra el Sedis de La Seu, tots dos equips amb un victòria i una derrota en aquesta primera fase de Preferent B. El partit va començar molt igualat, arribant empatats al final del primer quart. En el segon quart es va mantenir la […]

  Cadet A i Júnior A mas. han assolit la categoria Preferent.

  Tant el Cadet com el Júnior masculins han aconseguit en aquest llarg cap de setmana classificar-se per jugar la propera temporada en la categoria Preferent. El Cadet ho aconseguia després de imposar-se als tres equips del seu grup, el Força Lleida per 54 a 74, al C.B. Prat per 82 a 52 i ahir davant […]

  El Cadet A Masculí és ja un equip Prefente i el Junior A està a un pas d’aconseguir la categoria.

  El Cadet A Masculí, dirigit per Pepo, és ja equip preferent després de guanyar al CB Prat per 85 a 52. Demà jugarà el seu últim partit, amb la categoria assolida, contra CB Sant Josep a les 19 hores al Poliesportiu Municipal Pla de la Concòrdia, Av de la Unio, s / s, a Montgat. […]

 • Notícies U.E. Mataró. Junior Interterritorial

  Aquesta Setmana Santa no et quedis a casa, participa dels Campus de Tecnificació de la UEM.

  Campus de Setmana Santa de pilota petita dirigit per Lluis Escudero. Les dates del campus de pilota petita seran els dies 25, 26, 27 i 28 de març de 09:00 h. a 17:00 h. en horari continuat o bé de 09:00 h a13:00 h i de 15:00 a 17:00 h sense dinar. L’últim dia, com […]

 • Notícies Platges de Mataró. Cadet A

 • Notícies Cadet B. 1er Any

  EL CADET B. MAS. CAMPIÓ DE CATALUNYA.

  Aquesta tarda a la localitat lleidatana de Mollerussa, el Cadet B Mas. s’ha proclamat Campió de la Final a Quatre del Campionat de Catalunya de la categoria Cadet de 1er. Any. En el partit de semifinals ha tingut que superar a un difícil Força Lleida que li ha posat les coses molt complicades a l’equip […]

  Final Campionat de Catalunya Cadet Masculí 1r Any a Mollerusa

  El equip de Esteve Vallmajor jugará aquest Cap d’setmana la Fase Final del Campionat de Catalunya Cadet Masculí 1r Any.  

  Mal partit a Cerdanyola però amb victòria final

  Aquest diumenge passat, vam jugar amb l’Infantil A a la pista del Ópalo Cerdanyola. Jugar al matí quan no hi estàs acostumat sempre fa por, i així es va demostrar aquest cap de setmana passat, el nostre equip no va començar gens concentrat, ni en atac ni en defensa, fet que fa que el Cerdanyola […]

  El Cadet B Masculí es proclama Subcampió de Catalunya Cadet de Primer Any

  Diumenge el Cadet B va jugar la final del Campionat de Catalunya Cadet de 1er any. En un partit molt vibrant, l’afició del mataró no va fallar i va omplir les grades del Poliesportiu de Blanes de color groc i no va parar d’animar en tot moment, el partit abans de començar ja es preveia […]

  El Cadet B Masculí es classifica per la final del Campionat de Catalunya cadet de 1r any

  El cadet B ha assolit la gran fita de classificar-se per la final del Campionat de Catalunya  cadet de 1r any, després de superar l’eliminatòria a doble partit de semis davant un gran Lleida, que no va posar les coses gens fàcils. Felicitar a tots jugadors per aquesta gran temporada que s’ha aconseguit, primer classificant-se […]

 • Notícies Cadet C

  El Cadet A Mas. juga la Final a 4 Interterritorial.

  Aquest diumenge a la ciutat de Tortosa, el Cadet A mas. arrodonirà una excel·lent temporada en disputar la Final a 4 Interterritorial, enfrontant-se a les 12 del mig dia al Puigcerver La Salle-Reus, en cas de superar aquest escull, a les 5 de la tarda haurà de disputar la Final davant l’equip que superi el […]

 • Notícies Cadet D

 • Notícies Infantil A

  Infantil A Masculí: ZARABASQUET 2015 MONZÓN

  Gran Torneig el que han realitzat els nostres jugadors per terres aragonenes. Molts minuts per tots els jugadors i molt bon comportament tant dins com fora de la pista, esperem que aquesta experiència els hi doni confiança de cara al tram final del campionat. Resultats: UEM  54   KK PETROVGRAD  48 UEM  53   CB TORRELODONES  66 […]

  L’Infantil A Masculí comença la preparació de la lliga regular en A1 disputant el Torneig de Vic.

  A partir de gener l’Infantil de Miguel Jimenez i Carlos Chacón serà a la màxima categoria del bàsquet infantil català. Durant aquestes festes mantindrà el to d’entrenaments i de competició per començar bé l’any. El dissabte 27 ha participat en el Torneig de Vic tenint molt bons enfrontaments. Al matí va guanyar amb solvència a CB […]

  L’infantil A masculí ja és equip de Nivell A.

  L’equip de Miguel Jimenez i Carles Chacón ha superat les fases per competir durant la temporada a nivell A amb molt bona nota. L’equip que la temporada passada va enlluernar pel seu joc alegre i directe continua amb el seu bon treball sota la direcció dels seus nous entrenadors. Els nostres infantils han superat amb […]

  L’Infantil A Masculí guanya al Palau

  Aquest diumenge hem jugat per primera vegada amb l’infantil masculí al Mora, i a més ho feiem a les 9 del matí del diumenge. Primers conceptes que ens avisaven de que el partit contra el FC Martinenc no seria fàcil. I així ha estat, partit d’inici amb molts dubtes, errades a sota cistella i moltes […]

  Infantil Masculí: Guanyem al Força Lleida

  Aquest cap de setmana passat vam jugar la segona jornada de la fase regular a nivell A1 amb l’infantil, aquest cop rebíem el Força Lleida. El partit estava programat per les 19.00 hores a la Gàbia, però al arribar allà i veient que la pista estava impracticable vam decidir a priòri suspendre’l. Però res més […]

 • Notícies Infantil B

  El Preinfantil A Masculi de Torneig en Torneig.

  Després d’acabar la primera fase del campionat imbatuts, l’equip de Sergi Ventura ha aprofitat aquestes festes nadalenques per disputar els torneigos de Vic i Sant Cugat. Torneig de Nadal de Vic UEM – Sanpedor. 85-45 UEM – Unio Manresana. 102-32 UEM – CB Vic. 56-52 Final: UEM – Joventut 32 -55 A la final En […]

  Jugadores i jugadors de la UEM en les Preseleccions i Seleccions de la Federació Catalana de Basquetbol

  Un any més nombrosos jugadors de la UEM ens representen en les Preseleccions i Seleccions de la Federació Catalana de Basquetbol. El Comitè Tècnic d’aquesta Federació, dins del Programa de Seleccions Territorials Preinfantils (01), ha convocat per formar part del grup de Barcelona que participarà en el Torneig de Seleccions Territorials a Adrià Tena, Arica […]

  El preinfantil millora en la seva visita a Mollet.

  Després de derrotar el Sant Just la setmana anterior, el preinfantil visitava la pista del Mollet, equip que està segon en la classificació. El grup tenia en ment millorar el partit jugat a casa en la primera volta en què es va perdre, tot i competir durant tot el partit, per 16 punts. El partit […]

  El preinfantil comença la segona volta amb victòria.

  Inici de segona volta amb victòria pel preinfantil. Jugàvem davant el Sant Celoni, que ens havia guanyat en el partit d’anada d’un punt després de deixar-nos remuntar 16 punts de diferència. Vam poder veure una millora en l’actitud dels jugadors des del primer moment del partit. Això, habitualment, ens porta a fer bons períodes i […]

  El preinfantil perd davant el líder. (44-79)

  Aquest dissabte ens visitava el líder de la competició, Lliçà d’Amunt, amb ple de victòries. El partit es presentava difícil donat que ens està costant força encarar els partits. Tot i sortir a la pista amb forces ganes de fer les coses be, ràpidament els visitants es van posar per davant degut a alguna pèrdua […]

 • Notícies Mini A

  Pol Puig, a la Selecció Catalana Mini

  El jugador del nostre equip Mini A mas. Pol Puig López, ha estat seleccionat per formar part de la Selecció Catalana Mini, que haurà de disputar el Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques a la localitat de Sant Fernando (Cadis) els propers 19 a 23 de març. Moltes felicitats a en Pol, a la seva família […]

  Quatre equips de la UEM al Torneig de la Seu d’Urgell.

  El Mini A femení de Teresa Gomez, el Mini Groc femení de Berta Carreras, el Mini A Masculí de Nacho Ariño i el Mini 1 de Joan Ramon Jimenez disputaran des d’avui 27 fins al 30 de desembre el Mític torneig de Nadal de la Seu d’Urgell . Desitgem que gaudeixin molt els quatre equips […]

  Mini A Masculí CAMPIÓ del 13è Torneig de La Seu d’Urgell. Categoría Femenina Mini A va ser 3er y Mini B 5è

  El Palau d’Esports de La Seu d’Urgell, on juga A.E. SEDIS BÀSQUET, va acollir en la jornada de cloenda del Torneig del dia 30 de desembre a més de 1.000 espectadors, que van omplir totes les graderies de l’instal.lació, i van gaudir de la final on se va a imposar nostre Mini A masculí, dirigit […]

  Els Minis femení i masculí, Campions a La Seu d’Urgell

  Des d’aquest passat dijous fins ahir diumenge va tenir lloc a La Seu d’Urgell el 12è Torneig de Nadal de Minibàsquet, on els nostres equips Mini A i Mini B femení i Mini A masculí, van tenir una lluïda participació. El Mini B femení, va haver d’enfrontar-se a equips d’un any més que les nostres […]

  Mini “A” masculí: U.E. Mataró 81 Círcol catòlic de Badalona 68

  Dissabte 1 de Desembre el mini “A” masculí del Mataró tornava a disputar un partit en el Palau d’Esports Josep Mora, després d’un mes sense fer-ho, i havent perdut el primer partit de la temporada la setmana passada al camp del Joventut de Badalona. Després d’una derrota és importantíssim tornar a guanyar el més aviat […]

 • Notícies Mini B

  Trobada equips Preminis i minis masculins.

  Aquest dissabte pel matí, s’ha realitzat una mini-trobada en el pavelló del carrer Euskadi, amb tots els minis i preminis masculins del club, realitzant partits de 4 quarts de 6 minuts, amb equips de 4 jugadors barrejats des de minis de segon any fins preminis de primer any. Els nois han jugat en un cap […]

  El Bàsquet dins la 11a Festa de l’Esport.

  Ahir dissabte a la Plaça de les Tereses i dins del marc de l’11a. diada de l’esport que promociona la Diputació de Barcelona i a la que la nostra Entitat hi ha donat el seu suport, els equips minis i els integrants de les nostres Escoles de Bàsquet, van portar el nostre esport al vell […]

  Derrotes dels equips minis masculins

  MINI “A”  MASCULÍ, EL RESULTAT NO ACOMPAYA EL BON JOC. Mini “A”  59  – CE Valldemia   67 Partit de màxima rivalitat, el disputat aquesta setmana pel Mini ”A”., davant de Valldemia. Bona sortida del grocs, possiblement amb la millor mitja part de la temporada, però no van poder treura una avantatge suficient que els hi […]

  El Mini “A” Masculí a prop de sorpendre al segon classificat

  Mini “A”  70 – Sant Josep Badalona “A”   83 Bon partit dels mataronins davant d’un dels equips forts de la categoria, jornada a jornada l’equip groc,  un cop va recuperant els jugadors lesionats, sembla que es retrobi a si mateix, i aquesta setmana va tenir opcions fins al final de disputar-li el partit als badalonins. […]

  Jugadors i jugadores en les preseleccions catalanes

                                          La Federació Catalana de Basquetbol ens fa arribar excel.lents noticies per la familia groga en forma de convocatòries per les diferents Preseleccions Catalanes, fins a dotze jugadors, cinc nois i set noies han estat cridats per formar […]

 • Notícies Premini A

  Premini A Masculí guanya 61 a 33 a Basquet Santa Coloma de Gramanet

  Aquest dissabte al mati, els petits de la UEM han aconseguit una bona victoria davant del club basquet Santa Coloma de Gramanet. El matx ha estat molt emocionant i s’han vist bones jugades d’atac per part dels dos equips. Al final del primer quart el resultat ha estat d’empat a 4. Ja en el segon […]

  VICTORIA DEL PREMINI A MASCULÍ

  El dissabte 21 de febrer els petits del Premini A varen guanyar el seu segon partit a la Fase Regular contra l’equip sempre difícil dels Dimonis de Badalona. Els nostres varen sortir molt endollats ja des d’inici i es varen imposar en els 5 primers quarts fent una pressió asfixiant  als badalonins.  Amb un clar […]

  El Mini1 visita la pista del Pineda

  Després de dues jornades guanyant ens efrontàvem els dos equips que encapçalàvem la classificació. El partit no va decebre a ningú. Va ser un partit molt intens, amb molta velocitat i també moltes imprecisions per part dels dos equips. Es va veure un gran partit de bàsquet i, tenint en compte que vam tornar a […]

  Trobada equips Preminis i minis masculins.

  Aquest dissabte pel matí, s’ha realitzat una mini-trobada en el pavelló del carrer Euskadi, amb tots els minis i preminis masculins del club, realitzant partits de 4 quarts de 6 minuts, amb equips de 4 jugadors barrejats des de minis de segon any fins preminis de primer any. Els nois han jugat en un cap […]

  El premini A masculí ens mostra la seva millor cara al Màgic Badalona

  Dissabte passat el premini es desplaçava fins a Badalona per jugar el seu partit amb el Joventut de Badalona. Era un partit, en principi, difícil per quí era el nostre rival però també pel resultat del partit d’anada a casa nostra qye va acabar amb només 8 punts d’aventatge pels nostres jugadors. El partit es […]

 • Notícies Premini B

  Primera victòria del Premini-Escola

  Aquest passat dissabte, el Premini-Escola de l’entitat, va aconseguir la primera victòria de la temporada en derrotar el CEB Ronçana al Palau pel resultat de 38 a 27. Una victòria molt meritòria si es té en compte que es tracta d’un equip nou (creat durant les vacances de Nadal) que tot just jugava el seu […]

  Premini B Masculí encara amb bon peu una lliga que vol lluitar i competir partit a partit.

  Primer partit de la Fase Regular amb victòria a domicili en el derbi mataroní contra el Sant Antoni de Pàdua CBA, club de l’Escola Salesians de Mataró per 31-58. Després d’un primer quart molt igualtat i en el qual van predominar les defenses i els errors, en el segon període l’equip ja va començar a […]

 • Notícies Platges de Mataró. Copa Catalunya

  Sènior Femení Copa Catalunya. Platges de Mataró.

  Lorena del Moral La genial base badalonina amb passat a la Unió on va viure la seva primera experiència sènior torna a Mataró. Lorena arriba consagrada com una de les millors bases catalanes del bàsquet català, clau en les darreres f4 amb el Draft, el seu ex-equip, de ben segur que la seva màgia i […]

  Esther Murat BRONZE amb Catalunya al Campionat d’Espanya Júnior 3×3 de seleccions.

  La jugadora de la UEM assoleix la medalla de BRONZE amb la Selecció Catalana U18 en el 1r Campionat d’Espanya Júnior 3×3 de seleccions autonòmiques. L’equip conformat per Esther Murat (UE Mataró), Dèlia Ània (Basket Almeda), Marina Vallès (Femení Sant Adrià) i Laia Solè (Segle XXI) van superar a Castella i Lleó (19-17) i a […]

  El Sènior Femení de Copa Cataluya guanya al camp de CE Sant Nicolau.

  El sènior femení disputava el seu tercer partit de la temporada la difícil pista del Sant Nicolau, equip que ara per ara conta amb la MVP de la competició (23 Valoració mitjana) Aina Vendrell. L’equip començava neguitós en la seva defensa però encertat en el seu tir exterior, Teresa Gomez amb dos triples en aquest […]

  El Sènior A fem. s’acomiada amb una Victòria

  En partit avançat de la jornada, el Sènior A femení s’ha acomiadat de la temporada amb una nova victòria a domicili, en la seva visita a la pista del BF Viladecans, on s’ha imposat clarament per 53 a 67. En un partit on ha estat molt present la nostàlgia per la finalització d’una nova temporada […]

  El Platges Femení acaba la Fase de permanència com a líder.

  Platges Mataró fem. 58 – Bencriada 50 Impressionant final de temporada del Sènior A fem. que ha sumat aquesta tarda al Palau una nova victòria que col•loca a l’equip com a líder del seu grup de Copa Catalunya i que l’habilita per seguir en aquesta categoria la temporada que ve. El partit d’avui enfront de […]

 • Notícies Platges de Mataró. Junior Preferent

  El Junior A Femení ja és equip de categoria preferent.

  El Junior A femení entrenat per Daniel Montoliu i Sergi Ventura s’ha classificat el passat cap de setmana per poder disputar la màxima categoria del bàsquet de formació a Catalunya.   Les noies d’en Dani tenien davant seu un camí difícil que marcaria el desenvolupament de tota la temporada. Unes fases d’ascens, en aquestes dates, […]

  NIT DE L’ESPORT 2014

  Aquesta nit en el decurs de la “Nit de l’Esport de Mataró 2014”, han estat guardonades com a millor esportista Juvenil de la ciutat, la “nostra” jugador Ariadna Pujol Lluch, i com a tercer classificada, també Juvenil, la Laia Flores Costa, moltes felicitats a les dues ex-components dels nostres equips Júnior i Sènior femenins de […]

  Platges de Mataró Junior Femení SUBCAMPIÓ d’Espanya de Clubs

  XXXIII CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS JÚNIOR FEMENÍ Zaragoza, del 12 al 18 de maig de 2013 FINAL (18/05/13) GC 2014 LA CAJA DE CANARIAS 67 – 56  PLATGES DE MATARO (Fuente: FEB) Crónica del partit. MATARÓ CREE EN SUS POSIBILIDADES (13-20) 13-20 Ya lo dijo el técnico de las catalanas al término del encuentro de […]

  El Júnior fem. brillant Campió de Catalunya

      Per 5è vegada consecutiva el nostre Júnior femení s’ha proclamat Campió de Catalunya en la Fase Final celebrada aquest passat cap de setmana a la població de Viladecans, on dissabte s’imposava de manera contundent al CEJ L’Hospitalet per 75 a 35 i ahir en la Final, en un gran partit de totes les […]

  El Júnior Fem. a la final a 4

  Aquest cap de setmana en el pavelló del “Atrium” de la població de Viladecans (Av.Josep Tarradellas, s/n) hi tindrà lloc la Final del Campionat de Catalunya Júnior Preferent femení, on el nostre equip ha aconseguit classificar-se per disputar aquest títol i a la vegada aconseguir una de les plaçes que donen dret a participar en […]

 • Notícies Platges de Mataró. Cadet Preferent

  El cadet femení del Platges de Mataró es classifica per la Final a 4 del Campionat de Catalunya.

  Històrica participació dels cadets masculí i femení de la UEM en el Campionat de Catalunya. La Unió Esportiva Mataró referent en el bàsquet de formació Masculí i Femení. Si fa uns dies anunciàvem la classificació matemàtica de l’equip masculí de Miguel Jiménez pel campionat de Catalunya, avui us expliquem que les noies del Àlex Leon, […]

  FINAL A 4 CADET FEMENÍ 2013 El Cadet Femení del Platges de Mataró, Quartes de Catalunya !!

  El Cadet Femení  del Platges de Mataró, Quartes de Catalunya !! No va poder ser, després d’un extraordinari partit el Cadet del Platges de Mataró, no va poder conquerir la tercera posició en el Campionat de Catalunya i el seu passi al Campionat d’Espanya, en perdre a la prorroga davant un bon CB Granollers, però […]

  El Cadet fem. del Platges assoleix la Final a Quatre del Campionat de Catalunya.

  Aquest passat dissabte el Cadet Fem.  del Platges de Mataró, tenia la seva darrera oportunitat per assolir una Final a quatre pel Campionat de Catalunya i la veritat que ho tenia molt complicat, doncs havia de visitar la pista del Bàsket Almeda, equip que també aspirava a la seva classificació pel títol català. I les […]

  Entrevista a Judit Valls

  Entrevista de maresmesport.cat a Judit Valls Judit Vals és una jove jugadora cadet de l’Unió Esportiva Mataró que estat seleccionada per la Federació Espanyola i Federació Catalana de Basquet per formar part de llurs equips i anem a conèixer-la una mica més. La Judit Valls és una noia que té quinze anys acabats de fer, […]

  El Cadet Femení Preferent del Platges de Mataró estarà entre els 8 equips candidats al títol de Catalunya.

  Amb la seva victòria davant Petro.Pinto-ASFE St Fruitos A, l’equip dirigit per David Luna i assistit per Teresa Gómez, es manté entre els 8 equips de nivell preferent que disputaran, a partir de gener, les quatre places que donen accés a la Final a 4 pel Campionat de catalunya. En un còmode partit les nostres […]

 • Notícies Cadet B. Interterritorial

  El Cadet Interterritorial Femení de la UEM classificat per a la semifinal del Campionat de Catalunya.

  Durant aquest cap de setmana el Cadet Interterritorial Femení entrenat per Álex León s’ha enfrontat, a doble partit, contra el CB Lleida, per obtenir una plaça al Campionat de Catalunya. L’eliminatòria començava amb el desplaçament de les nostres jugadores a terres lleidatanes per disputar el partit d’anada. El Lindis-CB Lleida era un equip desconegut per […]

 • Notícies Infantil A

  Segon millor equip Infantil, a la Nit de l’Esport

  L’equip Infantil fem. de la temporada passada, va ser reconegut ahir en la 61è Festa de la Nit de l’Esport, com el segon millor equip infantil de la Ciutat, en mèrit per la consecució del Sots-campionat de Catalunya i 7è lloc en els Campionats d’Espanya. Així mateix Laia Vico, d’aquest equip, va conquerir la 4ª […]

  El Infantil A Femení al Torneig de Vic

  L’ equip infantil de la U.E Mataró (participant a categoría cadet) va començar el dijous  amb una sòlida victoria davant el Sanga de Milà. Va ser una partit molt treballat i fins a mitjans del tercer quart no ens vam escapar a l’ electrònic. Va ser una experiència molt positiva enfrentar-nos a un a un […]

  LAIA VICO CAMPIONA D’ESPANYA AMB LA SELECCIÓ CATALANA INFANTIL

  La Unió Eportiva Mataró té una nova campiona d’Espanya en representació del nostre club, del nostre planter en la selecció catalana. Laia Vico, groga des de petita, és un exemple de treball, dedicació i il·lusió pel nostre esport. Des de la UEM volem felicitar també a les seves companyes i entrenadors que han fet possible […]

  Laia Vico amb la Selecció Infantil Catalana Femenina

  Un any més una jugadora de la UEM ens representa en la Selecció Infantil Femenina de la Federació Catalana de Basquetbol.  Laia Vico, jugadora del Infantil A,  han sigut escollida per formar part de la Selecció Infantil Catalana dirigida pel seleccionador Lluís Biosca i les ajudants Anna Farrés i Cristina Ibañez. Els combinats catalans infantils […]

  Gina Camps, Vinyet Coma i Laia Vico amb la Selecció Catalana Infantil

  Gina Camps, Vinyet Coma i Laia Vico s’han desplaçat fins a la localitat francesa de Perpinan convocades amb la Preselecció Catalana Infantil per disputar un Torneig contra la Selecció de Languedoc Roussillon U14 i la Selecció Languedoc Roussillon  U15. Enhorabona a totes elles per aquest premi fruit del seu esforç, també felicitar a totes les companyes d’equip i […]

 • Notícies Infantil B

  L’Infantil B Femení pinta de groc el Mundial de Bàsquet

  Laia Rubio i Dani Montoliu, entrenadors de l’Infantil B Femení, compleixen el somni de les jugadores del seu equip portant-les a veure a USA en un partit del mundial. Les nostres jugadors, vestides amb les seves equipacions de joc de la UEM, pintaven la grada de groc. Aquestes jugadores i els seus entrenadors gaudeixen del […]

  L’Infantil B femení aconsegueix una important victòria

  Aquest dissabte les noies de l’Infantil B rebien a la Gàbia el tercer classificat de la lliga, l’A.C.B Palau de Plegamans. Amb un balanç de 6 victòries i 3 derrotes tot feia pensar que seria un rival complicat i que seria una bona prova per comprovar l’estat de les mataronines després de tres setmanes sense […]

  L’Infantil B femení tanca la primera volta amb una altra victòria

  Bon partit el que es va poder veure aquest dissabte a Sant Celoni. Després d’un mes amb absències per lesions i malalties, les noies de l’Infantil B per fi afrontaven el partit amb l’equip al complert. L’equip del Vallès Oriental era l’únic equip que faltava per conèixer, però veient els resultats es podia preveure que […]

  L’Infantil B femení perd a la pista del GEIEG 2000

  Partit vibrant el que es va poder veure aquest diumenge a la pista del GEIEG 2000 entre les gironines i l’Infantil B de la Unió Esportiva Mataró. Tots dos equips arribaven imbatuts i amb ganes de liderar la classificació en solitari. El partit va començar amb indecisions en atac per part dels dos equips, amb […]

  L’Infantil B Femení suma la tercera victòria consecutiva

  Aquest dissabte les noies de l’Infantil B rebien el CB Matadepera Taronja, equip que en la primera jornada havia estat derrotat de forma contundent pel GEIEG 2000. Les locals van començar amb poca intensitat en defensa i sense córrer en atac. El baix ritme de partit va fer que els primers deu minuts acabessin amb […]

 • Notícies Mini A

  Mini A Femení vs Basquet Llor

  UE MATARO      48 BASQUET LLOR 45 El passat dissabte les noies del mini A de la UEM van disputar al Josep Mora l’últim partit de la fase regular de la competició. En aquesta ocasió s’enfrontaven al Basquet Llor, un equip que ja en el partit de la primera volta va posar en moltes dificultats a […]

  Mini A Femení campiones de la fase regular (Nivell A-2)

  CB VILASSAR DE MAR    11 UE MATARO A                  71 Partit sense història el que van disputar les nenes del Mini A de la UEM a la pista del CB Vilassar de Mar i que va suposar que les jugadores entrenades per la Teresa i en Conrad es proclamessin, matemàticament i a falta d’un partit, […]

  Mini A Femení a casa davant CE Sant Nicolau

  U.E. MATARO 43 CE SANT NICOLAU 33   Importantíssim partit el que tenien que disputar les nenes del Mini A,contra el sempre incòmode equip del Sant Nicolau de Sabadell, de cara a reafirmar el liderat i alhora augmentar l’avantatge amb les vallesanes que només havien perdut 2 partits a la lliga (un més que les […]

  Mini A Femení 55-28 Sant Quirze Basquet Negre

  Gran matinal de basquet la que ens van oferir les nenes del mini A enfront del equip del Sant Quirze del Vallès, l’únic equip que havia aconseguit guanyar a les mataronines a data d’avui. Les nenes dirigides magistralment per la Teresa i en Conrad van sortir molt concentrades i disposades a aturar l’atac de les […]

  Mas de Sant Lleí CBVV Negre 32-75 Mini A Femení

    El dissabte passat, les noies del Mini A, iniciaven la segona volta de la competició a la pista del Mas de Sant Lleí  (Vilanova del Vallès), amb l’objectiu de guanyar i mantenir així la primera posició a la classificació.   Les mataronines van sortir molt concentrades  des del salt inicial i gràcies a un […]

 • Notícies Mini B

  C.B. Lliçà de Vall vs Mini B Femení

  Dissabte, 7 de març de 2015 Llicà de Vall, 8:30h, 4ºC. És a dir, el fred ens donava la benvinguda. C.B. Lliçà de Vall vs U.E. Mataró B. Ens hem trobat un equip amb 8 jugadores, com el nostre. I un àrbitre que anava per feina. Hem començat pocs minuts abans de les 9h i […]

  Vibrant victoria del Mini B Femení davant CB Cardedeu

  Aquest dissabte pel matí van jugar les noies del Mini B al Palau contra el Cardedeu. Va ser un partit molt igualat en el que les noies van lluitar molt per aconseguir un merescut 37-34. El primer quart va ser un festival de cistelles de les nostres nenes, que fent jugades d’equip han acabat 11-2. […]

  Gran partit del Mini B Femení a Sant Celoni.

  Aquest passat dissabte dia 21 de febrer les nenes del Mini B es van desplaçar fins a Sant Celoni per disputar el cinquè partit de lliga. Va començar la primera part amb una denfensa inssistent que va predominar davant l´atac per part dels dos equips, acabant aquest primer temps amb un 0-2. A la segona […]

  Bon treball del Mini B Femení a La Garriga

  Aquest diumenge les noies del Mini B van visitar La Garriga per disputar la 4a jornada de la lliga en un partit molt igualat tal i com reflecteix el resultat 28-26 amb alguns moments de molta emoció. La intensitat de joc amb la que van començar les mataronines feia que es veiés un millor inici […]

  El Mini B Femení va rebre al Palau a L’Escola Sant Gervasi

  Mini B 38- Escola Sant Gervasi3 53  Dissabte el Mini B de marina Subirats va rebre al Palau a L’Escola Sant Gervasi 3 per disputar la 3a jornada de la Lliga. Va resultar el partit més irregular jugat per les nostres noies des que van començar la temporada. Els dos primers parcials amb un resultat […]

 • Notícies Premini A

  PARTIT PREMINI A FEMENÍ: MOLLET VS UEM

  El passat dissabte 7 de febrer de 2015, el nostre PreMini A Femení va jugar contra el Mollet. L’equip local es va presentar amb set jugadores, fet que per normativa s’estableix un resultat final de 0-2, independentment de les cistelles esdevingudes durant el joc. Tot i aquest determinant a favor de les nostres petites grogues […]

  Bon partit el jugat el passat dissabte dia 31 a la Gàbia per part del Premini A Femení.

  Després d’un començament molt fort per part de les vallesanes amb dos parcials de 0 a 4 i de 2 a 12, va ser a partit del tercer quart quan les petites grogues varen començar a jugar un bon equip que acompanyat de la seva gran lluita en defensa va suposar poder mantenir aquest avantatge […]

  Victoria del Premini A Femení al camp del Femení Sant Adrià

  Bon partit del premini A a la sempre difícil pista del FSA. Les nenes van començar el partit molt concentrades aconseguint un bon parcial en el primer quart 5 a 10 que es va anar escurçant. Fins arribar a un 18 a 20 a la mitja part. A la segona meitad varen tornar a sortim […]

  Jugadores i jugadors de la UEM en les Preseleccions i Seleccions de la Federació Catalana de Basquetbol

  Un any més nombrosos jugadors de la UEM ens representen en les Preseleccions i Seleccions de la Federació Catalana de Basquetbol. El Comitè Tècnic d’aquesta Federació, dins del Programa de Seleccions Territorials Preinfantils (01), ha convocat per formar part del grup de Barcelona que participarà en el Torneig de Seleccions Territorials a Adrià Tena, Arica […]

  Premini A Femení: Victòria treballada al camp del Vilanova del Vallès

  Després de varis caps de setmana marxant amb un gust agre dolç dels partits per la feina ben feta però sense que els resultats acompanyessin, aquest cap de setmana les preminis A van guanyar 17 a 63 al camp del Mas San Llei- Vilanova del Vallès. Anaven mentalitzades de que, desprès d’haver perdut tots els […]

 • Notícies Premini B

  Premini B Femení – A.B. Premià 41-34 (1-3-2015)

  A les 8h emergia un diumenge gris a Mataró amb aspecte trist i plujós. Els pares amb evidents signes de son anaven arribant al pavelló. Aixecar-se un Diumenge a les 7am no té nom! Els esperava la glòria i ells sens saber-ho… Xiulet inicial, pressionem els punys, sospirem fort i demanem a la verge de Montserrat un bon partit… El […]

  Sant Gabriel Ripollet 52 – 37 Premini B Femení

  Les maresmenques de la UE Mataró no van poder endur-se el triomf a la sempre complicada pista del Sant Gabriel de Ripollet. El matx va començar amb molta igualtat a les dues cistelles. L’equip local presentava un potent joc interior i un equip més experimentat que les grogues. El tercer quart de clar domini vallesà […]

  Premini B UEM 60 – 38 Cultural Badalona

  El partit va estar marcat per molta igualtat en els dos primers quarts (20-18). El joc era alegre i amb un intercanvi constant de cistelles. Amb un parcial local de 6-0 en el tercer quart i un altre ajustat període s’arribava a la mitja part amb un 34-24 favorable a les mataronines. A la represa […]

  Victoria del Premini B Femení al camp del AECAM

  AECAM Malgrat 29 – 32 UE Mataró B Les mataronines s’han emportat un ajustat triomf a domicili, tot i les baixes que presentaven per afrontar l’encontre, davant d’un AECAM Malgrat molt intens i amb molt bones jugadores. Els dos primers quarts han demostrat que el partit seria molt igualat, on ambdós equips exhibien bones defenses […]

  El Premini B perd a la pista del Sant Celoni

  El premini B matinava aquest dissabte i es desplaçava aquest cap de setmana a Sant Celoni per tal de disputar el partit a les 9 del mati. L’equip va perdre contra 61 a 11 malgrat els seus intents de fer bé les coses. La superioritat de l’equip rival en tots els aspectes va poder amb […]

 • Notícies Infantil Euskadi

  Escola de Bàsquet.

  Aquesta setmana també ha iniciat les seves activitats l’Escola de Bàsquet de la U.E. Mataró, que per aquesta temporada desenvoluparà les seves activitats els Dimarts i Dijous de 17’50 a 19 h. a la pista del Centre Catòlica “La Gàbia”, i els Dilluns i Dimecres de 17’45 a 19 h. a l’escola de bàsquet del […]

 • Notícies Mini Euskadi

  Trobada equips Preminis i minis masculins.

  Aquest dissabte pel matí, s’ha realitzat una mini-trobada en el pavelló del carrer Euskadi, amb tots els minis i preminis masculins del club, realitzant partits de 4 quarts de 6 minuts, amb equips de 4 jugadors barrejats des de minis de segon any fins preminis de primer any. Els nois han jugat en un cap […]

  El Bàsquet dins la 11a Festa de l’Esport.

  Ahir dissabte a la Plaça de les Tereses i dins del marc de l’11a. diada de l’esport que promociona la Diputació de Barcelona i a la que la nostra Entitat hi ha donat el seu suport, els equips minis i els integrants de les nostres Escoles de Bàsquet, van portar el nostre esport al vell […]

  Partit d’infart del Mini Mixte d’Euskadi

  Aquest dissabte 17 de Març era la prova de foc pel mini mixte d’Euskadi. Esperaven aquest partit amb moltes ganes. S’enfrontaven contra el Cirera a casa, l’únic rival que no havíen estat capaços de vèncer a la primera volta, perdent només de dos. Els dos primers quarts, els nostres jugadors, han sortit massa nerviosos i […]

  Mini Mixte Euskadi 62 Sant Josep 11

  Desprès de la primera derrota contra Cirera i les vacances de nadal, el mini mixte d’Euskadi ha sortit avui, amb les piles carregades i amb moltes ganes, a jugar contra el Sant Josep. Gràcies a un joc en equip, participant cada un dels nostres jugadors i jugadores en totes les accions i una bona defensa, […]

  Escola de Bàsquet.

  Aquesta setmana també ha iniciat les seves activitats l’Escola de Bàsquet de la U.E. Mataró, que per aquesta temporada desenvoluparà les seves activitats els Dimarts i Dijous de 17’50 a 19 h. a la pista del Centre Catòlica “La Gàbia”, i els Dilluns i Dimecres de 17’45 a 19 h. a l’escola de bàsquet del […]

 • Notícies Escola Euskadi

  El Bàsquet dins la 11a Festa de l’Esport.

  Ahir dissabte a la Plaça de les Tereses i dins del marc de l’11a. diada de l’esport que promociona la Diputació de Barcelona i a la que la nostra Entitat hi ha donat el seu suport, els equips minis i els integrants de les nostres Escoles de Bàsquet, van portar el nostre esport al vell […]

  11a Festa de l’esport. 2 de june. Vine i participa-hi.

  El primer cap de setmana de juny ( 2 i  3 de juny) hi ha una nova edició de la Festa de l’Esport de la Diputació de Barcelona, en la que hi participen entitats, clubs i associacions de diversos municipis. La Unió Esportiva Mataró organitza: Exhibició de Mini Bàsquet al carrer. El 2 de juny […]

  Trobada Escola de Bàsquet

  El passat diumenge dia 18 com a preliminar del partit de l’infantil B davant la Penya. Els nens i nenes de l’escola de bàsquet del club, varen fer una trobada amb els nens de l’escola de bàsquet de Sant Vicenç de Montalt (3 Viles). Éls petits del club és van divertir de valent i van […]

  Escola de Bàsquet.

  Aquesta setmana també ha iniciat les seves activitats l’Escola de Bàsquet de la U.E. Mataró, que per aquesta temporada desenvoluparà les seves activitats els Dimarts i Dijous de 17’50 a 19 h. a la pista del Centre Catòlica “La Gàbia”, i els Dilluns i Dimecres de 17’45 a 19 h. a l’escola de bàsquet del […]

 • Notícies Escola Gàbia

  Jornada de Portes Obertes Femenina a La Gàbia.

  Matí de bàsquet, matí  de trobada, matí d’èxit la viscuda el passat dissabte a La Gàbia. La coordinadora de cistella petita, Berta Carreras, havia organitzat una jornada de portes obertes que permetés que amigues de les nostres jugadores coneguessin de prop en què consisteix aquest esport. Berta envoltada pel seu equip d’entrenadors, Marc Batlle, Marina […]

  20a edició de la Festa de les escoles de bàsquet a Castellar del Vallès

  Aquest diumenge 19 de maig a partir de les 10 del matí, els nens i les nenes de l’Escola de Bàsquet van participar a la Trobada de Castellar de Vallès, al recinte de l’Espai Tolrà. Va ser un matí de festa on van gaudir del bàsquet juntament amb més de 800 nens de tot Catalunya. […]

  Trobada d’Escoles de Bàsquet a Premià. (16/03/2013)

  El proper dissabte, 16 de març, la Escola de Basquet de la Unión Esportiva Mataró, dirigida per Miguel Jiménez, participarà a la Trobada d’Escoles de Bàsquet organitzada per la AB Premià, dirigida a nenes i nenes de 2005/2006, amb la participació de les escoles de Premià, Cabrils y UEM.

  APRÈN A JUGAR A BÀSQUET AMB NOSALTRES.

  ESCOLA DE BÀSQUET 2012-213 Un any més ja està en marxa l’escola de bàsquet de la.U.E.MATARÒ. Per a tots els nens/nenes interessats: Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 a la pista de la Gàbia – Sala Cabanyes. La Riera 110 -120 Us podeu informar a la secretaria del club 937907763 uemataro@uemataro.net o al responsable […]

  El Bàsquet dins la 11a Festa de l’Esport.

  Ahir dissabte a la Plaça de les Tereses i dins del marc de l’11a. diada de l’esport que promociona la Diputació de Barcelona i a la que la nostra Entitat hi ha donat el seu suport, els equips minis i els integrants de les nostres Escoles de Bàsquet, van portar el nostre esport al vell […]

 


 • NEWSLETTER

  Subscriu-te al NEWSLETTER

  E-mail:

  Subscriure
  Eliminar subscripció

  Get this Wordpress newsletter widget
  for newsletter software

Fotos en Flickr

Untitled-1IMG_1275IMG_1274IMG_1273IMG_1271IMG_1270IMG_1269IMG_1263IMG_1259IMG_1257IMG_1256IMG_1247IMG_1246IMG_1243IMG_1241IMG_1240


Banco Mediolanum
INLINGUA
Grupo Marthe